1. december 2020

– Den gode nyhed er, at der findes en række enkle knapper der kan trykkes på for at lykkes. 

– Den dårlige er, at alt for mange desværre starter et sted, hvor det koster virksomheden alt for mange ressourcer både økonomisk og menneskeligt og de derved ikke opnår succes med deres stressstrategi. 

Mange virksomheder har allerede tænkt forud for den tid vi aktuelt befinder os i – at øget arbejdspres, flere komplekse opgaver, større konkurrence, mere digitalisering og hjemmearbejdspladser – og forsøgt at tilpasse arbejdsudfordringerne til medarbejdernes kompetencer og ressourcer. 

Der er sat turbo på de ændringer i arbejdslivet der aktuelt sker. Fokus fra trivsel til salg er ikke overraskende en drejning mange virksomheder har været nødt til at tage pga. faldende omsætning og økonomiske udfordringer. Hastigheden hvorved ændringerne sker, kræver medarbejderen kan præstere, er omstillingsparat og ser ændrede arbejdsopgaver som positive udfordringer. 

Aldrig før har det været så vigtigt, at vores back bone står stærkt og der ikke skal afsættes yderligere økonomiske og menneskelige ressourcer af til sygefravær og stresssygemeldinger 

Her får du vores råd til, hvad jeres stressstrategi skal indeholde for at lykkes med at udvikle medarbejderens styrker, modstå stress og skabe bedre resultater. 

1. Viden og forståelsen. 

Start med at forstå, hvad stress faktisk er, og hvordan det udvikler sig hos medarbejderen og gør det legitimt at italesætte, fremfor at vente til stressen udvikler sig til en sygemelding og påvirker resten af virksomheden. 

Nøglen til at få succes med stressstrategien starter, med en stærk forståelse af hvordan du reelt spotter stress hos medarbejderen. 

Når du ikke skal bruge lige så lang tid på at overveje om medarbejderen er stresset, men har et konkret værktøj til at vurdere det og kan handle momentant på dine observationer, giver det dig frihed til at fokusere på dine opgaver og de beslutninger du skal træffe. Du kan med andre ord lægge dine ressourcer det rigtige sted. 

Det samme gælder dine medarbejdere, de skal heller ikke gå og bekymre sig om de har stress, og hvad de skal gøre, de skal have mulighed for momentan aflastning for deres stressfaktorer, og derved bliver de og virksomheden ikke påvirket af sygenærvær med en nedsat effektivitet på op til 20-25 %. 

Kendskabet til virksomhedens stressstrategi, at den er effektiv og kan igangsættes med dags varsel, gør en stressstrategi skarp og resultatgivende. 

En indikator på, om Jeres stresspolitik virker er bl.a at sygefravær ikke eksisterer i væsentlig grad. 

2. Tilgangen til jeres stressstrategi skal baseres på viden -helst forskningsbaseret, så I ved det virker – fremfor mavefornemmelse. 

Stressforskning dokumenterer, at stresshåndtering kræver en langt mere strategisk tilgang end udadvendte helbredsvejledere med gode menneskelige egenskaber, weekend kurser bag sig og fine hjemmesider. 

Har I et tilstrækkeligt grundlag til, at træffe beslutningen om hvilken stressstrateg der er videnskabelig nok funderet? 

Forskningsbaseret viden skaber tryghed og dermed grobund for tillid, hvilket er yderst relevant ift. ønsket om effektiv stressbehandling fra starten samt hurtig tilbagevenden efter stresssygemelding (indenfor 4 uger). 

Specialistviden reducerer stressperioden, mindsker sygefraværet og giver langtidseffekt. 

3. Værdien i stressstrategien. 

Flere ting skal være opfyldt, når der lægges vægt på værdiskabelse i stressstrategien. 

A. Ledelsen skal vide at produktet skaber merværdi for virksomheden økonomisk og menneskeligt. 

B. Værdi i en tillidsskabende relation skaber tryghed hos medarbejderen, og lysten til adfærdsændring. 

C. Medarbejderen opnår indsigt i egne værdier og får personligt udbytte til at opnå stressfrihed. 

En udfordring er ofte, at HR eller ledelsen ønsker at være rådgivende/vejledende, men når det kommer til stressårsagerne er ca. 50 % personlige årsager, som vi alligevel ikke formår at håndtere tilstrækkeligt i virksomheden. Der bruges al for megen tid på: at fortælle om, stå til rådighed, høre på og beskrive services i håb om at det kan afhjælpe medarbejderens udfordringer. 

Pointen er, at vi skal være langt mere bevidste om, hvad vi gør og hvad vi gerne vil og kan, i vores tilgang til stresshåndteringen, når vi udarbejder vores stressstrategi. 

Det giver størst værdi at have en præcis stressstrategi, der står til rådighed når medarbejderen har brug for det, og helst uden ledelsens viden om kontakt. 

Det er værd at vide at: værdien af en ”sparret” stressramt medarbejder er ca. 1 mio. kr. (mdr.løn 30.000 kr., sygemeldt i 6 mdr., opsigelse, rekruttering af ny medarbejder, oplæring, 6 mdr. før niveau, påvirkning af leder, kollegaer og virksomheden samt sygenærvær) 

– Sådan skyder du en genvej til at lykkes med stressstrategien 

En dialog om Jeres virksomheds stresshåndtering giver os viden om hvordan I kan udvikle en mere struktureret og systematisk stressstrategi. 

Genvejen starter med en uforpligtende kontakt, fulgt op af et kaffemøde, hvor vi bringer gratis vigtig viden til Jer om hvordan i spotter stress! 

Kontakt os her.