Bæredygtighed

 

”Bæredygtig udvikling er en udvikling som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”

Brundtlandsrapporten, 1992

Bæredygtighed cirkler

Bæredygtighedens 3 elementer

Et bæredygtighedsbegreb

- tænkt i helheder

Der indebærer en sammentænkning af det miljømæssige, det sociale og det økonomiske.

Dermed udelukker bæredygtighedsbegrebet muligheden for kun at fokusere på f.eks. miljø, da hele ideen er at tænke i helheder.

En del virksomheder er også begyndt at fokusere på ‘den tredobbelte bundlinje’ – dvs. at de medregner det sociale og miljømæssige i deres økonomiske bundlinje. Dermed skal de foruden at have en god indtjening
også være socialt ansvarlige og tage hensyn til miljøet.

Bæredygtighedsbegrebet udmærker sig ved at tage hånd om samspillet mellem
forskellige processer og er en erkendelse af, at verden består af gensidige afhængigheder.

I praksis vil der dog være emneområder, der har en tungere vægtning af enten det økonomiske, miljømæssige eller det sociale.
De fleste forbinder nok bæredygtighedsbegrebet med den miljømæssige vinkel og kender derfor sikkert denne vinkel bedst. 

Vores fokus er på den udførende part, ledelsen og medarbejderen som vi betragter som virksomhedens vigtigste ressourcer. Den sociale bæredygtighed dækker alle aspekter omkring medarbejder håndteringen, trivsel og sikkerhed. 

resultatet er langsigtet

Arbejdet med bæredygtig tankegang, tiltag og processer kræver en omstilling i forhold til forventninger om resultater.

Bæredygtig udvikling er en lang proces, som kan give forskelligartede
resultater, der ikke altid er i form af simple regnestykker, hvor to plus to giver fire. Mere i retning af langsigtede resultater, hvor der er en større gevinst at hente.

Nogle gevinster er ikke umiddelbart synlige inden for en kort tidshorisont, men dukker løbende op og kan mangedoble fortjenesten.