fbpx

Blended care - Ny metode der er effektiv, dybdegående og styrkende.

I vores nye behandling tilbydes stressramte en behandling der består af et online behandlingsprogram kombineret med samtaler ved en stressspecialist.

Blended care programmet retter sig imod medarbejdere og ledere der føler et pres og føler sig let til moderat stressede. Svært stressede vil profitere bedre af vores personlige forløb. 

I online programmet får man præsenteret evidensbaseret viden, der medfører en højere grad af forståelse og accept af sin situation. Derudover får man konkrete værktøjer og vejledninger til at håndtere stressudfordringer. Programmet tilbyder brugeren øvelser både fysiske og mentale, der er stressreducerende.

Man arbejder selvstændigt og under kyndig vejledning med sine problematikker. Både dem man er bekendt med, og dem der opstår i online behandlingsprogrammet og dem der bliver synlige under den personlige samtale.

I de personlige samtaler får du værktøjer til at håndtere og få afprøvet dine udfordringer, stressorer og overbevisninger. Samtidig er der mulighed for løbende sparring på processerne, således du sikres mulighed for fremgang i din proces.

Under hele behandlingen vil der løbende være fokus på din tilstand, således vi sikre du er i proces og uhensigtsmæssige ændringer spottes rettidigt.

Blended care – behandlingsmetoden består af 20 online moduler, hvori der er indlagt samtaler imellem hver 3-4 modul af ca. 30 min. varighed. 

Samtalerne kan foregår på telefon, online eller ved personligt fremmøde i klinikken. 

Samtalerne varetages af stressspecialister og understøttes af løbende test, skriftlige dialoger samt digitale værktøjer.

Programmet er opsat nemt og overskueligt, således man guides nænsomt og modtager støttende terapi løbende. 

Kontakt os hvis du ønsker at vide mere.

Vi glæder os til at høre fra dig.