fbpx

Digital mental
sundheds
behandling - DMS konceptet

Den digital sundhedsbehandling indeholder:

 • Applikationen Mental Trivsel (se nedenfor hvad appen indeholder)
 • Trivselsmåling
 • Lægefaglige og psykologisk test
 • Lægefaglig behandling
 • Stresspolitik skabelon
 • Blended Care behandling
 • Lederguide
 • Dashboard til vurdering af medarbejdertrivsel
 • Selvhjælpsbehandling til ledere, medarbejdere og den stresssygemeldte

Når udfordringer med stress i virksomheden skal forebygges

Når det handler om at forebygge stress på arbejdspladsen, er Medica Pro’s mobilapp den optimale tilgang.

Med appens vidensbank får medarbejdere og ledere selvindsigt, forståelse samt en hurtigere accept af deres situation og øget motivation til at arbejde videre med deres udfordringer. Ledere har adgang til flere lederguides, der passer til deres behov og situation. Ydermere guider appen brugeren sikkert i gennem selvhjælpsmodulerne, som kan tilgås når det passer brugeren.

Appen er opdelt i to overordnede sektioner:

1. Den mentale trivsel sektion

2. Den stressreducerende sektion

Den mentale trivsels sektion giver medarbejdere og ledere hurtig samt nem adgang til viden og vejledninger, der styrker deres trivsel.

Såfremt virksomheden ønsker at dens medarbejdere skal have adgang til den stressreducerende sektion, kan vi for hver medarbejder, give adgang dertil med et enkelt klik. 

Medarbejderen får viden om, hvornår vedkommende bør reagere og hjælpe sig selv. Dette sker uden indsigt fra ledelsen, således det bliver lettere for medarbejderen at passe på sig selv og en eventuel sygemelding kan undgås.

 

Appen indeholder:

 • Lægefaglig evidensbaseret viden 
 • Trivselsmåling
 • Selvhjælpsbehandling
 • Arbejdsplatform til daglig registrering
 • Vejledning til pårørende
 • Trivselsvejledning ud fra egne personlige testsvar
 • En vidensbank om mental trivsel og stress
 • Ugenligt trivselstjek
 • Styrkende trivsel værktøjer
 • Stressreducerende værktøjer
 • Mindfulness
 • Hjernepauser
 • Stressreducerende behandling ud fra personligt testsvar 
 • Til- og frakobling af stressmodul
 • Direkte kontakt
 • Vejledninger til lederen ifb. med håndtering af den stressramte medarbejder

Værdiskabelsen hos vores kunder

 • Medarbejdertrivsel og et positivt arbejdsmiljø
 • Effektive medarbejdere – peak performance
 • Minimerer sygefravær og stresssygemelding
 • Hindrer ”tab af erhvervsevne”
 • Fastholdelse af medarbejderne 
 • Skaber en attraktiv arbejdsplads der giver bedre rekrutteringsmuligheder
 • Samarbejds- og rådgivningsspartner skaber tryghed i ledelsen 
 • Økonomiske besparelser, beregninger kan præsenteres
 • Afledte effekter kan måles i kundetilfredshed, ordre tilgang og nye strategi-samarbejder
 • Risikominimering i hele værdikæden
 • Bæredygtig samarbejdspartner – CSR og ESG strategi
Mette.