fbpx

Ledercoaching

Ledercoaching er til dig der ønsker at arbejde med dit lederskab, din personlige udvikling og styrke dine ledelseskompetencer.

I Medica Pro arbejder vi både coachende og rådgivende, fordi viden, optimeringsprocesser og risikominimering er vigtige elementer der influerer på effekten og udbyttet af forløbet.

I Ledercoaching arbejdes der målrettet med dine udfordringer, både personligt og ledelsesmæssigt. Vi afdækker dine ressourcer, tager udgangspunkt i din aktuelle situation og matcher op med dine ønsker, behov og ambitioner, således retningen på forløbet og dine mål defineres.

Vi giver dig nye perspektiver på min målsætning og dine udfordringer, analyserer og reflekterer for at kunne præsentere dig for nye veje/løsninger og missionen dertil.

Vi coacher dig til at opnå forandring og minimere dine udfordringerne samt coacher dig i vanskelige og nødvendige processer for at komme i mål.
Samlet set en unik mulighed for ledere til at komme mere bevidst og styrket igennem en udviklings- eller udfordrende periode.

Forløbet giver dig følgende udbytte:

 • Bevidsthed om egne styrker, mindre stærke sider og udfordringer, personligt og ledelsesmæssigt
 • Indsigt i lederrollens betydning og navigationsmuligheder
 • Hjælp til at vælge hensigtsmæssige handlinger
 • Muligheder for procesoptimering
 • Afdækning af risici og risici minimering
 • Udvikling af din lederstil og din robusthed
 • Minimering af personlige begrænsninger og udfordringer
 • Styrket selvværd og mere overskud
 • Viden og handlingsmuligheder indenfor mental trivsel både personligt og som ledelsesansvarlig
 • Stresskompetencer og værktøjer til eget brug og medarbejderne
 • Styrke dine lederevner indenfor medarbejderudvikling og -fastholdelse

Skræddersyet ledercoachingforløb

Efter en afklarende samtale skræddersyes et forløb, som typisk tager 7-10 timer.
Sessionerne varer 1,5 time, og planlægges med 2-3 ugers interval afhængig af behov.
I Coachingforløbet modtager du:

 • Praksisorienterede ledelsesværktøjer
 • Vejledning i medarbejderhåndtering
 • Trivselsmålinger og evt. stresstest
 • Viden og digitale værktøjer igennem vores applikation
 • Mulighed for lægelig og psykologiske udredning og behandling ved behov.

Udbytte for virksomheden ved at samarbejde med en rådgivende og coachende partner:

Ledercoaching er ligeledes et redskab til at opnå virksomhedens mål og øge den positive effektivitet hos ledelsen og medarbejderne. Dette opnås ved at finde bedre veje til at håndtere konkrete arbejdsopgaver og ved at finde mere effektive måder, hvormed målene kan nås. Dette kan ske gennem konstruktive ændringer af arbejdets organisering og forbedring af samarbejdet og arbejdsmiljøet samt inspiration til forbedret opgaveløsning.
Der vurderes og analyseres på relevante udfordringer således nye handleveje synliggøres og beslutninger om nye initiativer kan bestemmes ud fra et oplyst grundlag.
Virksomheden opnår, at lederne i højere grad bliver styrket mentalt og ledelsesmæssigt til at kunne træde i karakter og lede deres medarbejdere mere samskabende og strategisk.

Vores erfaring
Vi har erfaring med coaching individuelt og gruppevis på alle niveauer:

 • Bestyrelser
 • Direktion og ledergrupper
 • Mellemledere
 • Team- og gruppeledere
 • Specialister
 • Enkeltpersoner og medarbejdere

Kontakt os gerne, hvis du vil høre mere om, hvad et coachingforløb kan tilbyde dig

Korkbog