Forløbet i klinikken

Forløbet består af 3 dele: udredning, behandlingsforløb og opfølgning.
Varighed: 3-6 måneder + opfølgning.​​

Når du kontakter klinikken vil vi tale med dig om dine stresssymptomer og hvordan vi kan hjælpe dig.

Vi finder en tid til en gratis afklarende samtale hvor vi går mere i dybden med dine stresssymptomer og mulige årsager samt en vejledning om forløbet og hvor du finder klinikken.

I din 1. samtale tager vi udgangspunkt i den afklarende samtale og vil spørge yderligere ind til dig, dine udfordringer, opvækst og symptomer mm. Vi vil også lave en test for angst, depression og stress. Den viden bruger vores læge til at vurdere hvilke blodprøver og hjertediagram der skal tages.

Du er i trygge rammer, vi ved hvad der skal til for at hjælpe dig!

Udredningen, Behandlingsforløb og opfølgningen

Udredningen

Vi tilbyder en grundig lægelig helbredsundersøgelse med undersøgelse af din fysiske og psykiske tilstand. Mange fysiske ubalancer eller sygdom kan medføre stress.

Ved helbredsundersøgelsen undersøgelse din krops fysiske tilstand. Vi undersøger hjerte, lunge, mave, lymfeknuder, hals evt. andet efter behov. Der bliver ikke foretaget nogen ubehagelige undersøgelser, og selvfølgelig kun efter aftale med dig.

Efterfølgende en samtale hvor din psykiske tilstand vurderes, herunder en vurdering af evt. bagvedliggende psykisk lidelse som fx depression, angst med flere, grundet disse lidelser ofte følger i kølvandet af en længerevarende stressbelastning.

Derefter vil vi sammen med dig lave en grundig gennemgang af dit liv indtil nu. Vi vil komme ind på dine udfordringer, familieforhold, belastninger, opvækst, uddannelse og arbejde.

Denne fysiske og psykiske udredning er helt afgørende for, at vi får et klart billede af hvordan DU har det, og hvad DU har brug for vi skal arbejde med. Først derefter kan vi tilrettelægge den helt individuelle behandlingsplan til dig.

Vi udlevere en personlige mappe, denne indeholder som en start råd og vejledninger.

Der vil løbende blive udleveret værktøjer i papirsform, der bliver gennemgået i terapien og som vi sammen vil arbejde med. Mappen medbringes til hver samtale. Med tiden vil din mappe blive en samling af værdifulde redskaber, som DU altid kan finde støtte i og anvende efter endt behandlingsforløb.

 

Behandlingsforløbet

Ved 2. samtale er din behandlingsplan tilrettelagt, og vi vil gennemgå den med dig. Vi informerer om behandlingsforløbet.

Vi vil arbejde med nedenstående gennem dit behandlingsforløb:

 • Dine stressorer håndteres
 • Mindfulness – som fundament for at leve dit liv uden stress.
 • Din stress – lær at forstå din stress.
 • Din krop – lær at blive bevidst om din krops signaler i tide.
 • Din bagage – forstå årsagerne til, at du rammes af stress
 • Balance
 • Dine værdier – lær dem at kende og hold fast i dine værdier 
 • Dit selvværd
 • Dine nye leveregler

 

Opfølgningen

Når behandlingsforløbet afsluttes, vil vi gennemgå og ajourføre din personlige mappe.

Der planlægges 2 opfølgende konsultationer med en måneds mellemrum.

Der kan selvfølgelig vælges flere konsultationer, hvis det ønskes.

Vi arbejder videre med:

 • Din fremtid uden stress –
 • Lær at holde fast i nye vaner, så du ikke går ned med stress igen.
 • Fastholdelse af ny viden.
 • Principfasthed

Resultater

Behandlingen er gennemprøvet og vi ved den virker.

Vi har over 10 års erfaring med stressbehandling og kan derfor garantere effekt af behandlingen.

I Medica Pro StressCenter arbejder vi med

 • Samtaleterapi,
 • Mindfulness,
 • Yoga
 • Kognitiv terapi,
 • Psykologiske profiler
 • Coping
 • De gode råd individualiseres
 • Analyse af levevis
 • Fysisk træning
 • Massage
 • Fysioterapi
 • Kost og motion ændringer
 • Stressreducerende faktorer
 • Behandling af fysiske gener.
 • Evt. medicinsk behandling