Forløbet i klinikken

Forløbet består af 3 dele: udredning, behandlingsforløb og opfølgning.

Varighed: 3-6 måneder + opfølgning.​​

Når du har bestilt en tid i klinikken får du en bekræftelse pr. mail og en vejledning om forløbet og hvor du finder klinikken.

Vi taler med dig om dine stresssymptomer og sende evt. et lille spørgeskema, som bedes udfyldes og returneres efter en uge. Vi hjælper selvfølgelig gerne med udfyldelsen af skemaet.

Vores telefonsamtale og evt. spørgeskemaet tager vi udgangspunkt i ved 1. konsultation og bruger det til at vurdere hvilke blodprøver og hjertediagram der evt. skal tages.

Udredningen.​

Vi tilbyder en grundig lægelig helbredsundersøgelse med undersøgelse af din fysiske og psykiske tilstand. (mange fysiske ubalancer eller sygdom kan medføre stress)

Ved helbredsundersøgelsen undersøgelse din krops fysiske tilstand. Vi undersøger hjerte, lunge, mave, lymfeknuder, hals evt. andet efter behov. Der bliver ikke foretaget nogen ubehagelige undersøgelser, og selvfølgelig kun efter aftale med Dig.

Efterfølgende en samtale hvor din psykiske tilstand vurderes, herunder en vurdering af evt. bagvedliggende psykisk lidelse som fx depression, angst m.fl, grundet disse lidelser ofte følger i kølvandet af en længerevarende stressreaktion.

Derefter vil vi sammen med Dig lave en grundig gennemgang af dit liv indtil nu. Vi vil komme ind på dine udfordringer, familieforhold, belastninger, opvækst, uddannelse, arbejde mm.

Denne fysiske og psykiske udredning er helt afgørende for, at vi får et klart billede af hvordan DU har det, og hvad DU har brug for vi skal arbejde med. Først derefter kan vi tilrettelægge den helt individuelle behandlingsplan til Dig.

Vi udlevere en personlige mappe. Mappen indeholder råd og vejledninger,

Notes papir mm. Der vil løbende blive udleveret ark, der bliver gennemgået i samtaleterapien og som vi sammen vil arbejde med.

Mappen medbringes til hver samtale. Med tiden vil din mappe blive en samling af værdifulde redskaber, som DU altid kan finde støtte i og

Behandlingsforløbet​

Ved 2. samtale er Din behandlingsplan tilrettelagt, og vi vil gennemgå den med Dig.

Vi informerer om behandlingsforløbet.

Behandlingen består af:

Vekslen mellem samtaler i stressklinikken, hvor du støttes i processen, arbejder med dig selv og undervises, “Vejen til stressfrihed” forløbet, videosamtaler samt undervisning/træning i mindfulness

Forløbet kaldes Vejen til stressfrihed og består af 6 moduler:

 • Modul 1: Mindfulness – som fundament for at leve dit liv uden stress.
 • Modul 2: Din stress – lær at forstå stress.
 • Modul 3: Din krop – lær at blive bevidst om din krops signaler i tide.
 • Modul 4: Din bagage – forstå årsagerne til, at du rammes af stress
 • Modul 5: Dine værdier – lær at holde fast i dine værdier og få livskvaliteten og glæden tilbage.
 • Modul 6: Din fremtid uden stress – lær at holde fast i din nye viden og vaner, så du ikke går ned med stress igen.

Resultater

Behandlingen er gennemprøvet og vi ved den virker. Vi har over 10 års erfaring med stressbehandling og kan derfor garantere effekt af behandlingen. Den største forskel på vores behandling og andres er, at vi igennem flere mdr. har ugentlig kontakt med Dig, vi følger Dig til du bliver stressfri, og efterfølgende så du kan forblive stressfri

I Stressklinikken arbejder vi med:

 • Samtaleterapi,
 • Mindfulness,
 • Yoga
 • Kognitiv terapi,
 • Psykologiske profiler
 • Coping
 • De gode råd individualiseres
 • Analyse af levevis
 • Fysisk træning
 • Massage
 • Fysioterapi
 • Kost og motion ændringer
 • Stressreducerende faktorer
 • Behandling af fysiske gener.
 • Evt. medicinsk behandling

Opfølgningen

​Når behandlingsforløbet afsluttes, vil vi gennemgå og ajourføre Din Personlige Mappe.

Der planlægges altid min. 2 opfølgende konsultationer med nogle måneders mellemrum.

Tilmeld nyhedsbrev her