Green health check

Vi tager social bæredygtighed til dit næste niveau.

Vores Green Health tjek analysere virksomhedens sociale bæredygtighed på alle niveauer.

Vi tilbyder et virksomhedsbesøg, hvor vi stiller skarpt på virksomhedens sociale bæredygtighed.

Med vores analyseværktøj foretages en række interview med adm. direktør, ledelsen og nøglepersoner samt nogle medarbejder.

Vi får belyst de afgørende faktorer indenfor social bæredygtighed, hvilket giver os mulighed for at vurdere på hvilket stadie virksomheden ligger indenfor de for virksomhedens relevante parametre.

Vi rådgiver omkring hvordan I kan avancere og hvordan et roadmap for virksomheden kan se ud. 

Green health logo

Der optimeres på alle niveauer med det rigtige afsæt i social bæredygtighed

Social bæredygtighed har positiv indvirkning på flere niveauer i virksomheden:

  1. Medarbejderne
  2. Ledelsesniveau
  3. I organisationen

 

 

  1. Medarbejder påvirkning

 

Virksomhedens bæredygtighedsplaner kan med fordel deles med medarbejderne. Herved synliggøres virksomhedens beslutninger om tiltag og processer samt den reducerede indvirkning på miljøet samt virksomhedens care for deres medarbejdere. 

Voksne mellem 20-40 år ser på en virksomheds bæredygtighed med helt andre øjne i dag, og tendensen er stigende, inden de beslutter sig for at ansøge om beskæftigelse, de vurderer miljømæssig og social bæredygtighed lige så vigtigt som løn.

Virksomheder, der udviser miljø- og socialt ansvar, har større loyalitet og tilfredshed hos medarbejderne og kan fastholde deres medarbejdere længere. Folk vil helst arbejde for virksomheder og der foretager positive ændringer for samfundet, miljøet og fremtiden.

Bæredygtighed skaber stolthed hos medarbejderen, og dermed et ændret mindset således engagementet tiltager.

 

  1.  Ledelsesniveau

 

Viden, værktøjer og professionel sparringspartner skaber overblik, tryghed og flow i processen.

Ledelsen kan gå forrest med italesættelsen af den sociale bæredygtigheds betydning når har fuld bevidsthed på opgaven og dens betydning – Troværdighed skaber lederskab der kan flytte mindset.

 

  1.  Organisation

 

Bæredygtige medarbejdere kan flytte grænser, tænker innovativt og kan skabe resultater på tværs. Der opstår mulighed for at udnytte uberørte ressourcer ved oprettelse af en intern vidensbank. 

Færre arbejdsulykker (80 % af arbejdsulykker skyldes stress).

Social bæredygtighed har mulighed for at styrke den psykologisk sikkerhed således medarbejderne opnår tryghed og tillid. 

Social bæredygtighed i kulturen gør arbejdspladsen attraktiv for talenter og vidensarbejdere.

Arbejdet med bæredygtighed giver virksomhedens ansatte en følelse af indflydelse, mening med arbejdet, fremtidssyn, og værdsættelse. Faktorer der igen influerer på alles engagement og højner arbejdsglæden.