22. marts 2021

Til trods for at vi i mange år har haft fokus på stress, arbejdsmiljø og bedre velvære er der mange som bliver påvirket af stress på arbejdet og det kan ende med én og måske endda flere sygemeldinger.

6 Gode råd til at undgå stress på arbejdet:

PAUSE
Husk at tage pauser i løbet af dagen, hvor du går væk fra din arbejdsplads, det giver hjernen ro! -uden skærm og meget gerne med vinden i ansigtet

TIDLIGT I SENG + TIDLIGT OP
Sørg for at overholde god søvnhygiejne, det giver mere overskud i hverdagen.

PRIORITER
Inddel dine arbejdsopgaver i ”kan” og ”skal” opgaver, prioritering og overblik er vigtig for at forebygge stress!

STRUKTUR
Få en klar aftale med ledelsen om struktur og prioritering i afdelingen når I er under pres, det giver ro i sindet og man undgår at have konstant dårlig samvittighed over det man ikke når.

RELATIONER
Dyrk relationerne på arbejdet, så der opstår tryghed og tillid mellem kollegerne til at bede om hjælp og til at sige fra.

FORVENTNINGSAFSTEM
Få ledelsen til at klarlægge deres krav og forventninger til dig og afstem det med dine egne ressourcer, så du ved hvad der forventes af dig og om det er realistisk. Du skal øve dig i at mærke efter og sætte grænser.

Stress opstår, når der er ubalance mellem krav og ressourcer.
Det kan være ubalance mellem krav og ressourcer på arbejdet – men privatlivets krav og kriser kan også udløse stress som så påvirker din trivsel på arbejdet og omvendt.

Vi vil i denne forbindelse sætte fokus på stress i arbejdslivet.
Stress opstår typisk i situationer, hvor der er en ubalance imellem de krav omverdenen stiller til os og de ressourcer, vi har til rådighed. For at kunne forebygge den stress, der kan føre til sygemeldinger, skal vi kunne skelne mellem almindelig travlhed, kortvarigt præstationspres og alvorlig langvarig stressbelastning.
Vi er som regel i stand til at håndtere kortvarige belastninger og nogle kan ligefrem synes at det er et ekstra drive at være stresset, men hvis man igennem længere tid kører med for høj fart og er overbebyrdet med arbejdsopgaver og ansvar, så kan det gøre skade på kroppen og medføre alvorlige stresssymptomer. Vi vil måske opdage at vi glemmer ting, bliver kort for hovedet, har svært ved at fokusere og fastholde koncentrationen. Sindet og vores hjerner har brug for pauser for at kunne yde optimalt, lige så vel som vi har brug for søvn for at kroppen kan fungere optimalt.

Der er flere faktorer som har betydning for om der forekommer stress på din arbejdsplads. Arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø har betydning for forekomsten af stress. Det er vigtigt at være obs på at psykisk mistrivsel ikke bare påvirker den enkelte person, men hele arbejdspladsen. Årsagen til denne mistrivsel kan være forårsaget af arbejdsrelaterede forhold, men også private forhold. Uanset hvor den psykiske mistrivsel stammer fra så er det vigtigt at gøre noget ved det, så det ikke forårsager dårlig trivsel i teamet og ender i sygemeldinger gang på gang.
Graden af indflydelse, forudsigelighed, tidshorisont, social støtte, anerkendelse og meningsfuldhed i arbejdet er med til at påvirke arbejdspladsens stressniveau. Det er desuden vigtigt, at medarbejderne føler, at arbejdspladsen er præget af tillid og retfærdighed.

Der ligger en stor opgave i at spotte stress så man kan gribe ind inden det ender med at kollegaen vælter. Og at skabe en kultur, hvor stress/overbelastning er noget man taler åbent om.
Ved forekomsten af stress hos den enkelte medarbejder medfølger der stærke følelser af utilstrækkelighed, skyld og skam, da det er flovt ikke at slå til og ikke kunne præstere. Den dårlige samvittighed samt frygten for at blive opdaget ”at man ikke er god nok” øger stressniveauet og bliver en selvforstærkende ond cirkel.

Man kan godt have ambitioner og stræbe efter en forfremmelse og i den forbindelse være hæmmet af ikke at ville give udtryk for en overbelastning. For hvad tænker chefen så? Er man ikke god nok til sit job, hvis man har brug for særlige hensyn og hjælp til at finde balancen, så får man jo aldrig den forfremmels…

Som leder er det vigtigt at gå forrest, ved at italesætte at det er OK at sætte grænser, at mærke efter og at vi alle har brug for at tage pauser og spørge om hjælp. Det er IKKE et svaghedstegn, men tværtimod en styrke!

Vi har alle et stort medansvar for at komme stressen til livs!

HVIS JEG GØR DET JEG PLEJER, FÅR JEG DET JEG PLEJER!