Metakognitiv Terapi

Jeg har valgt at bruge metakognitiv adfærdsterapi som terapeutisk metode i behandlingen af stress. metakognitiv terapi er en højt specialiseret terapiform, der har vist sig at have stor behandlingsmæssig effekt på en række lidelser bl.a stress, angst og depression.

​Centralt for den terapeutiske behandling er tænkningen – kognitionen, som har givet terapiformen sit navn. Hovedformålet er at afhjælpe følelsesmæssig lidelse og ændre uhensigtsmæssig tænkning og adfærd via fokus på og behandling af negative automatiske tanker.

effektiv behandling

Eksempelvis er det i forhold til behandling af depression dokumenteret, at kognitiv adfærdsterapi er mindst lige så effektiv som medikamentel behandling i forhold til ikke-psykotiske depressioner. Derudover viser forskning, at kognitiv adfærdsterapi bedre forebygger tilbagefald af stress, angst og depression, samt har færre bivirkninger end medicin.

Et ændret perspektiv kan lede frem til en anden forståelse af hvad vi oplever, og hvad det vil sige at være til. Det kan vise vejen til en kilde af indre ressourcer som de færreste af os vidste, at vi rummede.

evidensbaseret

Inden for behandlingsverdenen vinder den kognitive adfærdsterapi i stigende grad indpas, og anses i dag som et vigtigt supplement til den traditionelle medicinske behandling.

Den metakognitive metode er evidensbaseret, dvs. at de kognitive metoder og teknikker vi anvender i et terapiforløb, er udviklet på baggrund af forskningsresultater.