Mindfulness

Mindfulness betyder at være nærværende og opmærksom på en bevidst måde i det aktuelle øjeblik. ​

Man kan sige Mindfulness går ud på at vågne op i det liv, du har lige nu. Ikke det liv der har været, som kommer eller vil komme imorgen. Men at vågne op til det liv, der er i dette øjeblik, på en måde, hvor du er kærlig og venlig mod dig selv.

I Mindfulness-træning arbejder man med opmærksomheden. Man noterer dét, der dukker op i tankerne og accepterer det venligt, uden at dømme og uden at forholde sig yderligere til det.

Du har sikkert allerede opdaget, at det ikke kun er gode tanker og følelser, der dukker op. I mindfulness betyder accept, at man ser, hvad der er. Det betyder ikke, at man nødvendigvis kan lide det, man ser, men at man tager det til sig, uanset hvad det er.

Meditation betyder, at man bevidst koncentrerer sig. Meditation er primært kendt fra Indien, men udøves i mange kulturer.

​Mindfulness-meditation er en bevidst måde at skærpe og fastholde opmærksomheden på den øjeblikkelige oplevelse. At være til stede i nuet, snarere end at hænge fast i ting, som er sket, eller som vi ønsker vil ske.

Forskning viser, at Mindfulness-meditation reducerer symptomer på Stress, angst, depression, træthed, smerter og har positiv effekt på menneskers holdninger, adfærd og selvopfattelse.

Endelig kan vi starte nyt Mindfulness hold.

Næste hold starter 19. marts 🙂

Læs mere herunder 🙂

IMG_8268-1
Yogasalen

Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR)

Vejen til en naturlig tilstand af nærvær & balance.

8 ugers forløb i Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) er et
evidensbaseret forløb til raske, stressede og andre der ønsker overskud i hverdagen.

Følgende beskrives forløbets baggrund, form og indhold.

Kurset foregår i Odense C på weekendbasis.

Næste forløb starter lørdag d. 19. marts 2022 kl. 10-12.30.
Datoer: 19.3., 26.3., 2.4., 9.4., 23.4., 30.4. (retreatdag 9-16.30), 7.5., 14.5. kl. 10-12.30. (i alt 25 timer).

Sted: Medica Pro Stresscenter, Filosofgangen 25, Odense C. Afholdes i smuk yogasal og tæt på grønne områder ved Munke Mose.
Der serveres kaffe/the/vand, frugt/kiks i pausen.

Pris for voksne: 3750 kr., særlig pris for unge studerende: 1875 kr.

Prisen er momsfri som behandling mod stress, angst, depression, kroniske smerter m.m.

Om mindfulness
Når vi træner i mindfulness meditation og nærværsøvelser, åbner der sig en
verden i os selv, vi ikke normalt mærker, fordi vi ofte har skåret kontakten fra
til vores krop og sanser. Der ligger ikke desto mindre uanede ressourcer og
selvhelende kræfter i os selv, som vi gennem nærværstræning kan få adgang
til. I stedet for at slå automatpiloten til kan vi lære at turde være i alle vores
oplevelser, både de behagelige som ubehagelige gennem kontakt til det, der
sker i os lige nu og her.
Man kan sige det sådan (citat af Jon Kabat-Zinn):
Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR):
Vi træner mindfulness i det format der hedder Mindfulness Baseret Stress
Reduktion (MBSR), som er udviket af Ph.D. Jon Kabat-Zinn, Center for
Mindfulness, University of Massachusetts i 1979 og i dag er verdenskendt for
sin påviselige effekt. Det er et evidensbaseret forløb til håndtering af livets
udfordringer, som vi møder i en krævende hverdag. Mindfulness kommer fra
en buddhistisk tradition, men er her testet med vestlige, videnskabelige
metoder i MBSR, og har påvist en efterhånden solid videnskabelig effekt som
en intervention, der forbedrer evnen til stressregulering, emotionsregulering,
coping, empati, koncentration, glæde og rationel adfærd, samt forbygger eller
nedsætter symptomer på stress, angst, depression, kroniske smerter m.m.
Formålet med MBSR er at reducere lidelse og opbygge et blivende sundt
mentalt helbred og udgør en praktisk vejledning i, hvordan man kan forholde
sig konstruktivt til kroppen, tanker, følelser, og den situation, man er i, og til
hinanden.

Hvem kan lære det?
Alle kan lære mindfulness, da det er vores iboende evne til at rette
opmærksomheden ét sted af gangen, i nuet, og uden at dømme, og med en
accept af, at tingene er som de er, øjeblik for øjeblik. Vi har også alle en
iboende evne til venlighed, empati og medfølelse, som kan fremmes via
praksis i kærlig venlighed. Det er en praksis, som udover at skabe
følelsesmæssig og mental ro og overskud, også har mange andre
fysiologiske og psykologiske effekter, der får mennesker til at hele, lære og
vokse. Vi lærer at kunne forholde os til det, vi oplever, på en ny og mere
hensigtsmæssig måde, som giver en højere grad af indre frihed. Frihed til at
kunne være til stede og mærke livet mere direkte gennem sanserne, uden at
fanges af sindets vanemønstre, f.eks. bekymringer, beklagelser og fastlåste
tanker, eller selvkritiske tanker, som fortæller en for begrænset historie om,
hvem vi er.

Hvori består træningen?
MBSR er et velstruktureret gruppeforløb som består af 8 ugers træning i
kropsskanning, mindful yoga, åndedræts- og stilhedsmeditation, gående
meditation, psykoedukation og stresshåndtering og daglig nærværstræning,
vi kan overføre til alle livets gøremål. De meditative og kontemplative
teknikker indlæres og praktiseres siddende, liggende, stående, gående og i
bevægelse. Når opmærksomheden i højere grad centreres i kroppen, øges
kropsbevidstheden, og der bliver mere rum og stilhed i det mentale. Dette
opøver samtidig kapaciteten til at være med mere intense tilstande, hvilket
fordrer et sundere mentalt helbred. I lighed med det fysiske helbred kan det
mentale helbred trænes og styrkes. Med øvelse fører dette til et mere
velafbalanceret liv med større livsglæde og overskud.
Undervejs i forløbet er vi sammen en hel dag i stilhed (retreatdag) og oplever
effekten af, at kroppen og sindet falder til ro og vækker nye indre ressourcer.

Hvad lærer du?
Som kursusdeltager vil du med fokus på praksis træning i bl.a. at registrere
egne reaktionsmønstre oparbejde robusthed og kompetencer, som sætter dig
i stand til at imødekomme udfordringer uden at blive negativt påvirket.
Resultatet er, at du i stedet for at handle automatisk på sanseindtryk, lærer at
handle bevidst og opmærksomt på en fleksibel måde. Det giver overskud og
overblik samt grundlag for ikke at bruge tiden på at undgå det, du ikke kan
lide, eller hige efter det, du gerne vil fastholde. Din praksis bliver anvendelig
direkte i dit hverdagsliv og i relationen med andre, som et dagligt værn mod
belastninger.

Et gruppedynamisk forløb.
Vi træner mindfulness i en gruppe, hvor der hurtigt skabes en tryg og fortrolig
stemning af samhørighed, fordi vi er mennesker og alle ønsker at leve med
glæde, sundhed og omsorg for os selv og andre. Filosofien bag er, at når vi
udveksler med andre om vores oplevelser ikke kun bliver klogere på os selv,
men også oplever alt det, vi har til fælles med andre. Undervisningen lægger
vægt på de oplevelser og erkendelser, du får med dig selv, snarere end at du
får serveret løsninger og gode råd.

Krav til deltagere:
Undervisningen er gruppebaseret og kræver ingen særlige forudsætninger for
at kunne deltage. Udbyttet af forløbet afhænger dog af din egen indsats, så
det er vigtigt, at du som deltager, er motiveret til at lave det daglige
hjemmearbejde på ca. 30-45 minutter mellem hver session. Jo mere du
træner, jo større bliver effekten, for på samme måde som når du træner en
muskel, optrænes her din opmærksomhedsmuskel.

Materialer:
Du vil blive grundigt indført i alle øvelserne og få adgang til lydfiler,
opgavehæfte og handouts. Desuden ligger der videooptagelser til alle
kursusgangene, hvis du fx bliver forhindret i at deltage. Kurset er på i alt 25
timer og der udstedes kursusbevis som er adgangsgivende på formelle
MBSR-uddannelser i Danmark og internationalt.

Underviser:
Rikke Braren Lauritzen
Cand. mag., psykoterapeut, familieterapeut, certificeret MBSR-lærer fra
Center for Mindfulness, USA.
Jeg har over 10 års erfaring i formidling af mindfulness/MBSR til
syge og raske, private og professionelle, børn og unge, familier og arbejdspladser. 

Informationsmøde om forløbet:

 Tirsdag d. 22. februar kl. 17-18 i Medica Pro.

Vi vil gerne have tilmelding til informationsmødet på tlf. 51 900 502 eller via kontakt@medicapro.dk

Tilmelding:
kontakt@medicapro.dk eller via hjemmesiden: www.medicapro.dk/kontakt

Vi glæder os
Næste hold starter 19. marts 🙂

Vil du høre mere så kontakt klinikken.

Vi tager en dialog med alle interesserede, således vi sikrer os forventninger afstemmes og spørgsmål kan afklares og beslutningen om deltagelse hviler på det rigtige grundlag. 

Vi glæder os til at tale med dig.

Kontakt os trygt på tlf 51 900 502 

 

ET PAR SKRIDT FORAN ELLER BAGUD

Mange af os passer ikke ordentligt på os selv. Vi skifter mellem at styrte rundt, overbelaste os eller at være helt udkørte.Vi fylder hele tiden livet med noget: mad, snak, travlhed, overarbejde eller tv, så vi undgår at mærke ikke behagelige følelser og tanker samt evt. smerte, der også kan være forbundet med det at være menneske.

​Du kan afprøve, hvor længe du kan sidde stille uden at klø dig i nakken, uden at rykke dig rundt eller uden at gøre noget som helst andet end at sidde stille med dig selv. Du vil sikkert hurtigt opdage, at der kommer tanker, f.eks. om, hvorfor du overhovedet skulle gøre det. Du vil måske komme i kontakt med en grundlæggende rastløshed, men – hvis du bliver siddende længe nok – også en grundlæggende rummelighed eller accept. Der er ikke noget galt med utålmodige tanker eller rastløshed, men mange af os er hele tiden et par skridt foran eller bagud, og vi mister igen og igen dyrebare øjeblikke af vores liv.

​Mindfulness betyder at vågne op til det liv, der er lige nu. Mange lever enten i fremtiden eller i fortiden. Man grubler over ting, der er sket, eller bekymrer sig om ting, der kan ske. Man lægger planer og fantaserer om, hvordan livet kunne være. Eller leder efter en at give skylden for, at det er gået, som det er gået. Denne ene ender som oftest med at blive en selv. Det er nemt at være til stede i nuet, når livet er, som du gerne vil have det. Men livet er sjældent, som man gerne vil have det. Og faktisk kan livet synes helt perfekt, mens man keder sig eller længes efter noget andet.

​Mindfulness er at være i nuet – uanset om man kan lide det eller ej. Når man opdager, at man ikke er i nuet, kan man bevidst flytte opmærksomheden tilbage til nuet via sanserne. Du kan lytte, smage, se, mærke eller dufte det øjeblik, der er netop nu. Eller du kan opleve, hvilke tanker der går gennem dit hoved, hvilke følelser du har, og hvad der sker i din krop. Du kan opleve nuet på en måde, hvor du er venlig mod dig selv. Adlyd ikke bare tanker og følelser, men observer dem med humor og lethed. Når man har et godt forhold til sig selv, vil man ofte holde op med rutinemæssigt at gøre det samme igen og igen. Man passer på sig selv og bliver i stand til at se den rigdom, der er i hvert eneste øjeblik.​​​

​​​​​Forskning viser, at behandling med mindfulness meditation ikke alene medfører ændringer i følelser, tanker og adfærd, men også i den hjerneaktivitet der ligger til grund for indlæring, hukommelse og selvbillede.