fbpx

Mission

Vores mission er, at styrke den mentale sundhed i den enkelte virksomhed, hos medarbejderen og hos private.

Vi ønsker at opbygge et partnerskab der bygger på tillid, respekt for det enkelte individ og mål.

Et styrket ansvar for egen sundhed og mulighed for at handle i en retning af bedret sundhedstilstand, vil forebygge stress og sygdom samt øge indsigten i egen krop og sind, hvilket øger trivsel og skaber arbejdsglæden.

Vi ønsker at være innovator i det private sundhedsvæsen og ønsker til stadighed at udvikle vores samarbejde med partnervirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt det øvrige sundhedsvæsen.

Vision

Vi vil være den foretrukne leverandør og samarbejdspartner indenfor stresshåndtering og forebyggelse af samme, for virksomheder og det enkelte individ.

Vi vil være den aktør indenfor vores felt som er den første virksomheder kontakter, når der skal laves forebyggende undersøgelser og generel afklaring af den enkelte person, til gavn for både den enkeltes helbred, men også virksomhedens konkurrenceevne og økonomi

Vi ønsker at være kendt for højt vidensniveau der arbejder resultatorienterede og leverer personlig og individualiseret stressrådgivning til alle niveauer i virksomheden samt stressbehandling på højeste faglige niveau.

Værdigrundlag

Værdier
Vores samarbejde med vores kunder baseres på gensidig tillid, respekt og ligeværdig kommunikation, der er en forudsætning for troværdighed vidensdeling, ændret adfærd samt vedvarende læring.

Et højt fagligt niveau med løbende opdatering er nødvendigt for at kunne tilbyde relevant undersøgelse og behandling indenfor det store spektrum af helbredsmæssige problemer, som vi møder i vores kontakt med stressramte klienter. 
Vi arbejder ud fra en holistisk tilgang, fordi håndtering  af det hele menneskes udfordringer er vejen til de ønskede vedvarende forandringer der skabes i behandlingen.