fbpx

Social bæredygtighed

Hos Medica Pro tror vi på, at social bæredygtighed er en afgørende faktor i skabelsen af et bæredygtigt samfund. Vi tror på, at menneskets liv, adfærd og velbefindende er afgørende for at opnå succesfuld bæredygtig omstilling.

Vi mener, at dette fokus på den menneskelige faktor er nøglen til at skabe en bæredygtig fremtid for vores virksomhed og vores samfund.
Medica Pro arbejder med social bæredygtighed ud fra verdensmål 3, delmål 3.4, som handler om at redde flere fra at dø af ikke-smitsomme sygdomme og at styrke den mentale sundhed.

For os er social bæredygtighed centralt i at skabe optimale arbejdsforhold for vores medarbejdere, så de kan trives og udfolde deres potentiale på arbejdspladsen. Vi ønsker at etablere en arbejdskultur, hvor samarbejde på tværs er stærkt og psykologisk sikkerhed er højt. Vores fokus er også at reducere risici og forbedre trivsel og sundhed blandt vores medarbejdere. Vi forstår, at der er forskellige fortolkninger af social bæredygtighed, og derfor er det vigtigt for os at afklare, hvad det indebærer for vores virksomhed. Vi mener, at definitionen skal defineres i samarbejde med vores ledere og ressourcepersoner for at sikre, at vores tilgang til social bæredygtighed er præcis og målrettet.

Hos Medica Pro er vi overbeviste om, at vores tilgang til social bæredygtighed vil bidrage til vores langsigtede succes som virksomhed og som samfund. Vi tror på, at den enkelte medarbejders trivsel og velbefindende er en vigtig faktor i skabelsen af et bæredygtigt samfund, og vi vil fortsætte med at gøre vores bedste for at sikre, at vores medarbejdere har de bedste arbejdsforhold og muligheder for at trives og udvikle sig på arbejdspladsen.

Social bæredygtighed bør være første step

Vi kan risikominimere ved at starte med at vurdere virksomhedens sociale bæredygtighed ved at gøre det målbart og processtyret.

Vurderingen afh. af hvilken proces/forandring virksomhedenstår overfor, og vil være selvfølgelig være forskellig fra virksomhed til virksomhed.

Det vigtige rigtige afsæt, bør defineres inden den forestående proces igangsættes.

Når vi taler om bæredygtig omstilling vil medarbejdernes indstilling være afgørende for succesraten. 

Faktorer der kan estimeres og vurderes er bl.a. omstillingsparathed, kompetenser, trivsel og sundhed, holdninger,  forståelse.

Chancen for succes er afhængig af de involverede medarbejderne i maskinrummet, den udførende part og hvor godt de præsterer, er innovative, løsningsorienterede, kompetente, trygge m.m.

De medarbejdere der finder omstillingsprocesserne relevante og betydende samt føler sig som en vigtig del af processen vil skabe det engagerende trygge samarbejde om udviklingen. Ringene i vandet vil spredes, samhørighed opstår og arbejdsglæden stiger. 

Følelsen af at være værdifuld på en bæredygtig arbejdsplads styrkes – En attraktiv arbejdsplads. 

Fastholdelse og rekruttering

Fastholdelse og rekruttering er for mange vidensvirksomheder blevet en af de vigtigste fokuspunkter, grundet vækst og udvikling og dermed manglende arbejdskraft.

Der er derfor i dag større fokus på medarbejdernes trivsel og den sociale bæredygtighed i virksomhederne. 

Det er blevet et konkurrenceparameter som de arbejdssøgende lægger vægt på i en grad så det oftere betyder mere end selve lønnen. De nye generationer af nyuddannede står i deres livs mange valg mellem familie, bolig, partner, job og er pressede fra mange fronter. De tør stille krav og vil have indflydelse samtidig med de vægter social bæredygtighed eller lignende tiltag højt. 

Så vil man i dag være iblandt dem der går forrest, er et sikkert valg at komme igang med social bæredygtighed, og få kommunikeret den sociale bæredygtighed ud.