Social bæredygtighed

Social bæredygtighed lægger vægt på den menneskelige faktor, som afgørende for forudsætningen af en realisering af en bæredygtigt omstilling. 
Generelt set har begrebet dog ikke haft samme opmærksomhed, som
den miljømæssige bæredygtighed. Det kan skyldes, at det er svært at måle på alle parametrene i social bæredygtighed, hvilket kan medvirke til at gøre begrebet lidt uhåndgribeligt.

Social bæredygtighed kan gøres håndgribeligt og målbart.

Der er flere forskellige definitioner af betydningen af social bæredygtighed. Nogle fokuserer på livskvalitet og trivsel, mens andre fokuserer mere på at skabe lige muligheder og social
retfærdighed. 

De forskellige definitioner af social bæredygtighed betyder, at det er nødvendigt at være ret præcis om, hvad der menes med begrebet når den enkelte virksomhed arbejder med det.
Det er derfor vigtigt, at der allerede i den indledende fase af en bæredygtig omstilling defineres en fælles forståelse af begrebet og de bæredygtige elementer i omstillingen og først derefter opstiller forventninger, sætte delmål og endpoints.

Det skal være tydeligt i den sociale bæredygtighed, hvad der sigtes imod, før-under-efter processen. Mulighederne er f.eks. en styrkelse af arbejdskulturen, samarbejdet på tværs, risikominimering, øget psykologisk sikkerhed, øget trivsel og sundhed, tryghed i processen…

Definition kræver en dialog med involverede ledere og tilknyttede ressourcepersoner, således afsættet er stabilt, målrettet og processtyret i alle dets facetter.

Social bæredygtighed bør være første step

Vi kan risikominimere ved at starte med at vurdere virksomhedens sociale bæredygtighed. Vurderingen er mangeartet og forskellig fra virksomhed til virksomhed.

Det rigtige afsæt skal defineres i dialogen om den forestående proces.

Når vi taler om bæredygtig omstilling vil medarbejdernes indstilling være afgørende for succesraten. 

Faktorer der kan estimeres og vurderes er bl.a. omstillingsparathed, kompetenser, trivsel og sundhed, holdninger,  forståelse.

Chancen for succes er afhængig af de involverede medarbejderne i maskinrummet, den udførende part og hvor godt de præsterer, er innovative, løsningsorienterede, kompetente, trygge m.m.

De medarbejdere der finder omstillingsprocesserne relevante og betydende samt føler sig som en vigtig del af processen, oplever sig selv som engagerede og italesætter oplevelsen til netværket og følelsen af, at arbejde på en bæredygtig arbejdsplads – En attraktiv arbejdsplads. 

Fasholdelse og rekruttering

Fastholdelse og rekruttering er for mange vidensvirksomheder blevet en af de vigtigste fokuspunkter grundet vækst og udvikling og dermed manglende arbejdskraft.

Der er derfor idag større fokus på medarbejdernes trivsel og den social bæredygtighed i virksomhederne. Det er blevet et konkurrence parameter som de arbejdssøgende lægger vægt på i en grad så det betyder mere end lønnen. De nye generationer af nyuddannede står i deres livs mange valg mellem familie, bolig, partner, job og er pressede fra mange fronter. De tør stille krav og vil have indflydelse samtidig med de vægter social bæredygtighed eller lignende tiltag højt. 

Så vil man idag være iblandt dem der går forrest, er et sikkert valg at komme igang med social bæredygtighed få kommunikeret den bæredygtighed omstilling ud.