Evidensbaseret grundig og rettidig stressbehandling

Vi har udviklet en behandlingsmodel med 95 % behandlingseffekt.

Vi samarbejder med ledelsen omkring stressbehandlingen, både før, under og i efterforløbet.

Vi er specialister i stresshåndtering af ledere og nøglepersoner.

Stresshåndtering af ledere kræver vejledning ud fra nogle andre perspektiver og vinklinger end dem der benyttes til den almene medarbejder. 

Stressbehandling af medarbejderen

Stressbehandling skal startes tidligst muligt, og allerede når de små tegn begynder at vise sig. Den tidligste indsats etableres bedst inden stress bliver en realitet ved at virksomhedens medarbejdere er orienteret om samarbejdet og mulighederne for hjælp samt adgang til Appen. 

Vi behandler ud fra en evidensbaseret lægefaglig model, der sikrer en grundig og rettidig behandling. Vores behandlere har alle gennemgået en stressspecialist uddannelse i Medica Pro, hvorved vi kan garantere kvalitet og hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen indenfor 4-6 uger.  

 

Vores behandlingsmodel består af følgende:

1. Krisefase.

2. Udredningsfase. (Læge/psykolog)

3. Indsigtsfase.

4. Behandlingsfase.

5. Selvudviklingsfase.

6. Tilbagevendingsfase.

7. Opfølgningsfase.

 

Under hele behandlingsforløbet er vi i tæt dialog med ledelsen som vi rådgiver samt vejleder efter behov. Dette skaber tryghed og en behandling hvor der tages højde for flere aspekter og hensyn.

 

KONCEPTET SKABER TRIVSEL, MINDRE SYGEFRAVÆR OG FOREBYGGER STRESS PÅ ARBEJDSPLADSEN.

VI HAR SKABT BEDRE TRIVSEL FOR FØLGENDE VIRKSOMHEDER: