fbpx

Stress behandling til lederen

 

Stresshåndtering til en leder kræver analyse, rådgivning og vejledning ud fra et væsentlig mere detaljeret perspektiv end det, der benyttes i den almene stressbehandling til medarbejderen uden ledelsesansvar. Der indgår elementer fra ledercoaching, risiciafdækning ifm med fravær fra arbejdspladsen, kompetenceafklaring ved opgaveoverdragelse, håndtering af medarbejdere og samarbejdspartnere, strategi og udvikling i behandlingsperioden, værdihåndtering og sikker optrapning i opgaveløsning. 

Ofte er vi med på sidelinjen i en længere periode, og forløbet ændrer karakter til at bliver mere ledercoaching, hvor vi som erhvervscoach hjælper med retning, mål og den sikre vej dertil.

Vi samarbejder også med top-ledelsen omkring stressbehandlingen både før, under og i efterforløbet. Dette sikrer virksomheden tryghed i hele processen og en sikkerhed omkring rettidig sparring på alle udfordringer.

Vær obs på følgende:

Lederstress behandling kræver ledelseserfaring, erhververfaring, bestyrelsesuddannelse, og erhvervspsykologisk indsigt – faktorer som behandlerne i Medica Pro besidder.

Flere sundhedsordninger/behandlere har derfor ikke tilstrækkelig viden, kompetencer og kvalitetssikring i deres stressbehandlingsnetværk til at kunne tilbyde lederstress behandling.

Hvis I vil sikre jer imod: ubekendte faktorer som fx utilstrækkelig viden om stress, usikker behandlingseffekt og resultat, usikkerhed om tilbagevendingsprocessen mm bør i tage en dialog med os. 

Stressbehandling af medarbejderen

Stressbehandling skal startes tidligst muligt og allerede når de små tegn begynder at vise sig. Den tidligste indsats etableres bedst inden stress tilstanden bliver en realitet. Det gør den ved at virksomhedens medarbejdere bliver orienteret om samarbejdet samt om mulighederne for at få hjælp og at få adgang til Appen. 

Vi behandler ud fra en evidensbaseret lægefaglig model, der sikrer en grundig og rettidig behandling. Vores behandlere har alle gennemgået en stress-specialist-uddannelse i Medica Pro, hvorfor vi kan garantere kvalitet og hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen indenfor 4-6 uger.  

Vores behandlingsmodel består af følgende:

1. Krisefase

2. Udredningsfase gennem læge eller psykolog

3. Indsigtsfase

4. Behandlingsfase

5. Selvudviklingsfase

6. Tilbagevendingsfase

7. Opfølgningsfase

Under hele behandlingsforløbet er vi i tæt dialog med din ledelse som vi rådgiver og vejleder efter behov. Dette har til hensigt at skabe tryghed samt en behandling, hvor der tages højde for flere aspekter og hensyn.