fbpx

Sygemelding

Er der tale om en sværere stresstilstand, kan det være nødvendigt med en sygemelding.

Vurderer lægen din stresstilstand som moderat til svær, vil vi skrive en lægeerklæring uden merberegning.

I sådanne tilfælde er det vigtigt, at du kommer i behandling så hurtigt som muligt. At gå alene med tanker kredsende om den aktuelle situation kan forværre tilstanden.

Ved sværere stresstilstande, er det vigtigt snarest at kontakte Medica Pro StressCenter.

Vi finder selvfølgelig en hurtig tid til dig.

deltidssygemelding eller en fuldtidssygemelding

I mange tilfælde vil en sygemelding blive aktuel. Der kan blive tale om en deltidssygemelding eller en fuldtidssygemelding.

​En deltidssygemelding er i mange tilfælde en god løsning, eventuelt forudgået af en fuld fraværsperiode.

Deltidssygemeldingen kan være med til at fastholde følelsen af at høre til blandt kollegaerne, og samtidig få mulighed for at få bearbejdet sine problemer og genetableret sin styrke. Det kan fx være 2-3 timers arbejde 3-4 gange om ugen.

Det kan også være muligt at starte på arbejde igen efter en fraværsperiode med sygemelding, hvor time antallet langsomt trappes op.