Fakta om trivsel og stresshåndtering på arbejdspladsen

Virksomheder kan gøre en forskel - vores eksperter guider og gør processen enkel for Jer

Virksomhedens stærkeste aktiv er deres medarbejdere, og de bliver stadig mere afhængig af sine medarbejdere, derfor er trivslen så vigtig.

Det koster mange ressourcer menneskeligt og økonomisk når medarbejderen ikke kan præstere. Effektiviteten kan i stressperioden være nedsat mellem 20-25 %.

Fokus på mental og fysisk sundhed i virksomheden er derfor helt essentielt. Det væsentligste er forebyggelse, at spotte stresssymptomer tidligt, opdage sygdom eller andre helbredsproblemer og kunne hjælpe hurtigt og professionelt når behovet opstår. Det får medarbejderen hurtigere tilbage i komfortzonen.

Medica Pro StressCenter har udviklet et unikt stressbehandlingskoncept, der viser en meget høj succesrate, 95 %.

Vi tilbyder en bred vifte af tiltag indenfor forebyggelse af stress, der giver virksomheden mulighed for at være proaktiv på det mentale sundhedsområde.

Er Jeres medarbejder stressramt tager vi selvfølgelig sikkert og trygt hånd om det.

Vi hjælper så snart vi bliver kontaktet, tager medarbejderen i hånden og viser vejen. Vi tilbyder altid en hurtig tid til afklaring, igangsætter lægelig og psykologisk udredning, guider den stressramte trygt igennem vores behandlingskoncept så vedkommende kommer styrket, effektivt og positivt tilbage på arbejdspladsen.

Vi hjælper også med behandling af andre helbredsproblemer og tilbyder medicinsk behandling såfremt det nødvendigt.

Vores specialistviden er afgørende for et stresshåndteringsforløb der kan spare virksomheden for de mange menneskelige og økonomiske ressourcer.

Vi gør det enkelt for Jer

 

Vi gør det enkelt for virksomheden at håndtere medarbejdernes udfordringer:

I kontakter os – vi guider Jer videre og tager over, planlægger og kommer med rådgivning og tilbud.

Virksomheden kan arbejde videre med det I er gode til.

Vores kompetente rådgivning og personlige behandling hjælper Jer sikkert videre.

 

 

Stress er dyrt, har vi råd til at lukke øjnene?

Alle taler om det, alle har en mening om det, men alt for få virksomheder arbejder seriøst med stress og trivsel.

Stress koster desværre alt for meget…

Opdages stress for sent, kan det få alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder og samtidig koste virksomheden dyrt.

Chefpsykolog Kurt Kørner fra Danfoss oplyser, at hvis en ansat med en månedsløn på 20.000 kr. brænder ud i løbet af 6 måneder og forlader virksomheden koster det virksomheden 1.091.000 kroner. Mens det koster virksomheden 4.000.000 kroner, hvis en leder med en månedsløn på 55.000 kr. brænder ud i løbet af 6 måneder og forlader virksomheden.

Tankevækkende…

Fakta er, at der ofte ikke handles i tide, fordi det er svært at spotte stress og den svære samtale for ledelsen er for svær. Medarbejderen har svært ved at erkende sine problemer både overfor sig selv og for sin leder. Så medarbejderen vil kæmpe videre og forsøge selv at løse sine udfordringer, hvilket ofte kun forværrer stressen.

Erfaringen viser, at man oftest ikke selv kan håndtere stresssymptomerne og jo længere tid man har været stressramt, jo sværre er det at få det bedre og risikoen for sygefravær stiger.

Resultatet bliver en sygemeldt medarbejder. Det koster virksomheden dyrt. Stress i virksomheden giver et psykisk negativt arbejdsmiljø, der bevirker stress kan brede sig som ringe i vandet til de andre medarbejdere.

Forebyggelse og tidlig indsats overfor de begyndende stresssymptomer betaler sig.

Man får bedre trivsel, øget produktivitet og bedre bundlinje.

Er skaden sket og medarbejderen har fået stresssymptomer eller er blevet sygemeldt, kan en målrettet, gennemtestet stressbehandling få medarbejderen planmæssigt og stabilt tilbage på arbejdspladsen, indenfor 4 uger.

 

Det tilbyder vi jeres arbejdsplads

  • Her får du højeste kvalitet og direkte kontakt til læge/psykolog, uden ventetid. Det giver tryghed.
  • Ledelsen, medarbejdere og kollegaen kan kontakte os direkte, vi hjælper Jer videre i processen.
  • Vi opdager stress og anden sygdom i tide.
  • Med den rigtige hjælp, fra starten, er den sygemeldte stressramte medarbejder tilbage på arbejdspladsen indenfor 4 uger
  • Vi undersøger din virksomheds trivsel og stressniveau, kan individuelt tilpasses.
  • Vores program for forebyggelse kan både mærkes, måles og ses.
  • Vi er resultatorienterede, har mange års erfaring og garanterer lavere stressniveau i din virksomhed.
  • Vores behandling øger arbejdsglæden, den positive effektivitet, produktiviteten og jeres bundlinie.
  • Workshops, foredrag, undervisning og kurser.

Den sikreste og mest kompetente vej til et sundere stressfrit liv både privat og på arbejdspladsen.

Vi har over 10 års erfaring med stressbehandling, derfor garanterer vi behandlingseffekt.

I klinikken kan du møde

x-4960 copy (1)

Mette Molberg

CEO, Speciallæge,
stressspecialist,
Mindfulnessinstruktør
NADA-akupunktør

MEDICA PRO StressCenter i Odense ejes af Mette Molberg, Speciallæge Almen Medicin.
Jeg er tidl. praktiserende læge i Odense og læge siden 2002. Jeg har valgt at sælge min lægepraksis og fokusere min lægegerning på behandling af stressramte.
Jeg har arbejdet med stressbehandling i over 10 år.

Jeg har selv haft stresssymptomer og brugte min egen stressbehandlingsmetode til at få det godt igen.

Behandlingen er gennemprøvet, og jeg ved den virker.

Lina Meier

Stressspecialist,
stressterapeut,
mindfulnessinstruktør,
SSA

Jeg er uddannet social- og sundhedsassistent i 2003, med 17 års erfaring fra psykiatrien. Jeg har videre uddannet mig til lægecertificeret stressterapeut, da jeg selv har oplevet stresssymptomer.

Jeg ligger særlig vægt på tillid, respekt og ordentlighed.
Jeg VED denne behandling virker!

Jeg tror på at stressbehandling skal være helhedsorienteret og tilpasset dig.
Jeg tilrettelægger forløbet så det giver mest mening for dig og du får mest udbytte af de værktøjer du får med, så du vil være klædt på til at leve et liv uden stress.

Jeg glæder mig til at hjælpe dig ud af din stress!

Lilli Hangaard

ICI stress management coach, erhvervscoach, stressterapeut, mindfulness instruktør og erhvervskonsulent

Psykoterapi & Coaching – 20 års erfaring med udvikling i teori og praksis for private og virksomheder.

Fynbo årgang 1966. Jeg har en socialfaglig uddannelse med speciale i psykologi. 4-årig integrativ psykoterapeutisk uddannelse, ICI coach uddannelse, stress coach og mentaltræner, kognitiv mindfulness instruktør uddannelse, master class i psykologi, certificeret stresscoach ambassadør, Medica Pro stressterapeut og naturterapeut.

Coachingen skaber en naturlig kobling til terapien, her forbindes fortid, nutid og fremtid med fremadrettede og styrkebaserede metoder. Mentaltræning og mindfulness MBCT og MBSR, betyder at der kan skabes ro, dybde og integrering for varig forandring.

For mig er det essentielt, at møde mine kunder og klienter med et åbent og tillidsskabende mindset, – det vigtigste fundament for positivt samarbejde og udvikling.

Jeg er empatisk, rummelig og åbensindet og møder mennesker der hvor de er og jeg siges at være “skarp med runde hjørner”.

Jeg anser livet som en proces, som altid forandres og er foranderlig.

Valget af og fordybelsen i den psykologiske såvel som den mere coachende del af mine uddannelser, samt 20 års erfaringsgrundlag betyder, at jeg idag er i besiddelse af nogle faglige og personlige kompetencer, som jeg med stor glæde tilbyder mine kunder, kursister og klienter.

VÆREN, VIDEN & KOMPETENCE, ER NØGLEORD I MIT VIRKE

Isabella Arbirk

Psykolog

Jeg er uddannet psykolog fra SDU og arbejder med stress, angst og lavt selvværd.

Min erfaring kommer fra arbejde i privat praksis og i foreninger som Terapi for Unge og Børn af Alkoholikere og Landsforeningen Mod Spiseforstyrrelser og selvskade.

Jeg lægger særlig vægt på tillid og åbenhed. I terapien kan der ikke defineres rigtigt og forkert; jeg tager afsæt i klientens oplevelser, tanker og følelser – nøjagtig som de er.

På den måde kan de terapeutiske redskaber tilpasses den enkeltes behov, og ikke omvendt, i en åben samarbejdsrelation.

Jeppe Schultz

Erhvervspsykolog

Trine Hyldgaard

Yogainstruktør

Bodil Andersen

Psykiater

Kirsten Andersen

Aut. Psykolog

Marianne Bisberg Hansen

Karriererådgiver

KONCEPTET SKABER TRIVSEL, MINDRE SYGEFRAVÆR OG FOREBYGGER STRESS PÅ ARBEJDSPLADSEN.

VI HAR SKABT BEDRE TRIVSEL FOR FØLGENDE VIRKSOMHEDER: