FAKTA
En stresssygemeldt medarbejder kan ved vores hjælp
komme hurtigt og styrket tilbage på arbejdspladsen indenfor 4-6 uger.

Virksomhedens vigtigste aktiv er deres medarbejdere og de bliver stadig mere afhængig af sine medarbejdere, derfor er trivslen vigtigere i dag end nogensinde før.

Det er velkendt at mistrivsel, stress og sygefravær koster mange ressourcer både menneskeligt og økonomisk. Når medarbejderen bliver stressramt falder effektiviteten kan i perioden mellem 20-25 %. Denne periode er for mange virksomheder faktisk dyrere sammenlignet med, hvad det koster at have en sygemeldt medarbejder. 

Fokus på mental sundhed i virksomheden er derfor helt essentielt. Det væsentligste er forebyggelse af stress, det at kunne spotte stresssymptomer tidligt og kunne hjælpe hurtigt og professionelt når behovet opstår. Det får medarbejderen hurtigere tilbage i komfortzonen.

Medica Pro StressCenter har udviklet et unikt stressbehandlingskoncept, der viser en meget høj succesrate, 95 %.

Vi tilbyder en bred vifte af tiltag indenfor forebyggelse af stress, der giver virksomheden mulighed for at være proaktiv på det mentale sundhedsområde.

Er Jeres medarbejder stressramt tager vi selvfølgelig sikkert og trygt hånd om det.

Vi hjælper så snart vi bliver kontaktet og tager medarbejderen i hånden og viser vejen. Vi tilbyder altid en hurtig tid til afklaring, igangsætter lægelig og psykologisk udredning indenfor få dage og guider den stressramte trygt igennem vores behandlingskoncept så vedkommende kommer styrket, effektivt og positivt tilbage på arbejdspladsen indenfor 4-6 uger.

Vi varetager sygemeldingsstyringen, således den bliver kortest mulig og ofte på deltid. Derved undgår medarbejderen at skulle gå til sin egen læge og få den lange sygemelding hjemme på sofaen. Videnskabelige undersøgelser viser, at de lange sygemeldinger forværrer stress, og behandling fra 1. dag er essentielt for at få medarbejderen hurtigt og styrket tilbage. 

Vi vejleder ledelsen omkring håndteringen af den stressramte, både før, under og i tilbagevendingsprocessen til arbejdspladsen.

Vores specialistviden er afgørende for et stresshåndteringsforløb der sparer virksomheden for de mange økonomiske ressourcer. Vi har lavet beregninger der viser, at der ved brug af Medica Pro kompetencer i stressbehandlingen af en leder, kan opnås en besparelse på over 1/2 mio.

Vi gør det enkelt for Jer

 

Vi gør det enkelt for virksomheden at håndtere medarbejdernes udfordringer:

I kontakter os – vi guider Jer videre og tager over, planlægger og kommer med rådgivning og tilbud.

Virksomheden kan arbejde videre med det I er gode til.

Vores kompetente rådgivning og personlige behandling hjælper Jer sikkert videre.

 

 

De største udfordringer i stresshåndteringen

 1. At have viden om stress, hvordan det udvikles, årsager og derigennem opnå selvindsigt.
 2. Kende sine egne stresssymptomer og grænser og kunne sige fra i tide.
 3. At kunne spotte stress tidligt hos sig selv og kollegaen.
 4. At turde erkende stressen og række ud efter hjælp samt orientere sin arbejdsgiver i tide.
 5. At tage ansvar for sit eget liv og turde bede om en tryg og sikker behandling uden risiko for forværring.
 6. At kunne tilbyde sine medarbejdere professionel behandling af uddannede stressspecialister.
 7. Have adgang til en professionel førstehjælpskasse til sine medarbejdere der indeholder stressreducerende værktøjer og rådgivning fra dag 1. 
 8. Have tilgængelig læge og psykolog ekspertise der kan vejlede om sygemelding og medicinsk behandling samt udskrive medicin.
 9. Have  mulighed for kompetent vejledning i forhold til sygemelding, og en læge der kan sygemelde den stressramte.
 10. Sparring til ledelsen således i de opnår tryghed og hurtigt får medarbejderen trygt tilbage. 
 11. Vejledning og styring i tilbagevendingsprocessen til arbejdspladsen. 
 12. Kontakt og vejledning 24/7.

 

MED VORES HJÆLP FÅR DU HJÆLP TIL ALLE OVENSTÅEMDE PUNKTER

Stress er dyrt, har vi råd til at lukke øjnene?

Alle taler om det, alle har en mening om det, men alt for få virksomheder arbejder seriøst med stress og trivsel.

Stress koster desværre alt for meget…

Opdages stress for sent, kan det få alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder og samtidig koste virksomheden dyrt.

Chefpsykolog Kurt Kørner fra Danfoss oplyser, at hvis en ansat med en månedsløn på 20.000 kr. brænder ud i løbet af 6 måneder og forlader virksomheden koster det virksomheden 1.091.000 kroner. Mens det koster virksomheden 4.000.000 kroner, hvis en leder med en månedsløn på 55.000 kr. brænder ud i løbet af 6 måneder og forlader virksomheden.

Tankevækkende…

Fakta er, at der ofte ikke handles i tide, fordi det er svært at spotte stress og den svære samtale for ledelsen er for svær. Medarbejderen har svært ved at erkende sine problemer både overfor sig selv og for sin leder. Så medarbejderen vil kæmpe videre og forsøge selv at løse sine udfordringer, hvilket ofte kun forværrer stressen.

Erfaringen viser, at man oftest ikke selv kan håndtere stresssymptomerne og jo længere tid man har været stressramt, jo sværre er det at få det bedre og risikoen for sygefravær stiger.

Resultatet bliver en sygemeldt medarbejder. Det koster virksomheden dyrt. Stress i virksomheden giver et psykisk negativt arbejdsmiljø, der bevirker stress kan brede sig som ringe i vandet til de andre medarbejdere.

Forebyggelse og tidlig indsats overfor de begyndende stresssymptomer betaler sig.

Man får bedre trivsel, øget produktivitet og bedre bundlinje.

Er skaden sket og medarbejderen har fået stresssymptomer eller er blevet sygemeldt, kan en målrettet, gennemtestet stressbehandling få medarbejderen planmæssigt og stabilt tilbage på arbejdspladsen, indenfor 4 uger.

 

Det tilbyder vi jeres arbejdsplads

 • Her får du højeste kvalitet og direkte kontakt til læge/psykolog, uden ventetid. Det giver tryghed.
 • Ledelsen, medarbejdere og kollegaen kan kontakte os direkte, vi hjælper Jer videre i processen.
 • Vi opdager stress og anden sygdom i tide.
 • Med den rigtige hjælp, fra starten, er den sygemeldte stressramte medarbejder tilbage på arbejdspladsen indenfor 4 uger
 • Vi undersøger din virksomheds trivsel og stressniveau, kan individuelt tilpasses.
 • Vores program for forebyggelse kan både mærkes, måles og ses.
 • Vi er resultatorienterede, har mange års erfaring og garanterer lavere stressniveau i din virksomhed.
 • Vores behandling øger arbejdsglæden, den positive effektivitet, produktiviteten og jeres bundlinie.
 • Workshops, foredrag, undervisning og kurser.

Den sikreste og mest kompetente vej til et sundere stressfrit liv både privat og på arbejdspladsen.

Vi har over 10 års erfaring med stressbehandling, derfor garanterer vi behandlingseffekt.

KONCEPTET SKABER TRIVSEL, MINDRE SYGEFRAVÆR OG FOREBYGGER STRESS PÅ ARBEJDSPLADSEN.

VI HAR SKABT BEDRE TRIVSEL FOR FØLGENDE VIRKSOMHEDER: