Vi hjælper hele vejen rundt om trivsel, ubalance og stress.
Vi løser jeres udfordringer og giver VEJLEDNING I AT FASTHOLDE OG STYRKE MEDARBEJDERNE PÅ ALLE NIVEAUER I VIRKSOMHEDEN.
Vores stressbehandlingkonceptet viser 95 % behandlingssucces.

Vi afklarer Jeres behov ud fra aktuelle udfordringer, trivselsundersøgelse, objektive målinger og Jeres målsætninger.

Vi tilpasser hjælpen så I opnår bedre trivsel og forebyggelse af stress på alle niveauer og i hele organisationen. 

Medarbejdere påvirkes i forskellige grader og deres behov er forskellige – derfor skal forebyggelsen og hjælpen tilpasses efter medarbejderens videns- og ledelses-niveau samt målsætning.

Vi tilbyder følgende:

 • Vejledning om trivsel.
 • Ledelsesparring.
 • Stressforebyggelse og behandling af medarbejderen.
 • Digital mental sundhedsordning.
 • Lægekonsulent ordning.
 • Kurser og workshops.
 • Helbredstjek.
 • Vejledning til livsstils ændringer.

Abonnementsløsning - En mulighed for et tæt samarbejde der hjælper virksomheden på alle plan.

Til virksomheder der ønsker engagerede, effektive og trygge ledere og medarbejdere, der kan styre udenom stress. 

Arbejdsglæden vil stige og arbejdspladsen vil fremstå attraktiv og kunne fastholde og samtidig tiltrække nye kvalificerede medarbejdere.

Vi skaber bæredygtige medarbejdere i trivsel.

Der indgår følgende ydelser i vores abonnement.

 • Opstartsmøde.
 • Planlægning af vidensdeling og lederkursus.
 • Opsætning på digital platform.
 • Online trivselskursus til medarbejdere.
 • Hotline til lederrådgivning, læge og erhvervspsykolog.
 • Hotline til medarbejdere, den uvisiteret kontakt der giver mulighed for at tale med specialister om alle stressorer og derved forhindre stressen i at udvikle sig til sygemelding.

Vi er stressspecialister med speciale indenfor vidensarbejdere.

Medica Pro kan hjælpe med

Vores koncept giver medarbejdere et større overskud og bedre balance mellem arbejdsliv og fritid, der skabes en positiv effektivitet og medarbejderen bliver innovativ og styrkes. Det kan både ses og måles, også på bundlinjen.

Vi hjælper virksomheden med stressforebyggelse.

Vi uddanner Jeres personale, så I står stærkere i udfordringer både personlige og erhvervsmæssige.

Vi hjælper virksomheden med at opdage stress og anden sygdom hos medarbejderen, i tide, hvilket er helt afgørende for behandlingseffekten.

Vi giver ledelsen og medarbejderen mulighed for løbende sparring/ behandling og vejledning ved læge, psykolog og terapeut

KONCEPTET SKABER TRIVSEL, MINDRE SYGEFRAVÆR OG FOREBYGGER STRESS PÅ ARBEJDSPLADSEN.

VI HAR SKABT BEDRE TRIVSEL FOR FØLGENDE VIRKSOMHEDER: