Bliv partner virksomhed

Vi afklarer Jeres behov ud fra Jeres udfordringer og  målsætninger.

Vi tilpasser hjælpen så I opnår bedre trivsel og forebyggelse af stress på alle niveauer og i hele organisationen. 

Medarbejdere påvirkes i forskellige grader og deres behov er forskellige – derfor skal forebyggelsen og hjælpen tilpasses efter medarbejderens videns- og ledelses-niveau samt målsætning.

Vi tilbyder følgende:

  • Vejledning og kurser om trivsel.
  • Ledelsesparring.
  • Stressforebyggelse og behandling af medarbejderen.
  • Lægekonsulent ordning.
  • Kurser og workshops.
  • Helbredstjek.
  • Vejledning til livsstils ændringer.

Abonnementsløsning - PARTNERKONCEPTET

Et lægevidenskabeligt og evidensbaseret koncept, der sparer virksomheder for mange ressourcer, både økonomisk og menneskeligt

Heri er inkluderet:

             Intro-opstartsmøde hos kunden.

            Analyse x 2 årligt.

 For medarbejderen:

            – On demand samtaler, uvisiteret kontakt, rådgivning og vejledning. 1:1.

            – Anti-stress online video.

 For ledelsen/nøglemedarbejder:

           – Oplæring i at spotte stress.

           – On demand rådgivning og vejledning ,1:1.  

 

Abonnementpris:

           – Aftales individuelt.

 

Mulighed for tilvalg til abonnement, priser forhandles individuelt: 

          – Klippekort til rådgivning og vejledning.

          – Stressbehandling.

          – Kurser: Ledelseskursus, Medica Life Plan, nyansættelseskursus.

Vi er stressspecialister med speciale indenfor vidensarbejdere.

Samarbejde med Medica Pro skaber fastholdelse af medarbejderen.

Mange virksomheders vigtigste ressource er vidensarbejderen, der kan og har lyst til at præstere, udvikle og tænke innovativt.

Vidensarbejdere har mange ekspertkompetencer og er nærmest uerstattelige grundet deres viden, personlighed, erfaring, netværk og relationer. Ved sygefravær kan opgaven med at ansætte en vikar eller ved opsigelse at finde en ny medarbejder, være næsten umulig, langvarig og bekostelig.

Arbejdet med fastholdelse er derfor den vigtigste mission for mange virksomheder.

Forudsætningen for at lykkes med fastholdelse er fokus på at minimere stressniveauet samt skabe trivsel og tryghed.

Vi anbefaler forebyggelse som vejen til fastholdelse samt professionel stressbehandling hvis skaden sker.

Det vigtigste parameter i forebyggelse, er medarbejderens mulighed for hurtig uvisiteret og professionel hjælp og vejledning når de mærker presset, uanset årsagen. Ved uvisiteret kontakt mener vi, at virksomheden allerede har indgået en rammeaftale med Medica Pro og medarbejderen derved kan kontakte os direkte, uden tilladelse eller vurdering fra kollegaer eller ledelsen.

Vi differentiere og prioriterer håndteringen af stressorerne og hjælper medarbejderen til at finde en stressfri vej igennem udfordringerne. Derved opnår de hurtig aflastning og tryghed hvilket reducerer presset og mindsker risikoen for udviklingen af stress og arbejdsglæden højnes i takt med lettelsen.

I abonnement løsningen indgår den hurtige uvisiterede og professionelle kontakt på flere niveauer. Der er forskellige løsninger der sammensættes efter virksomhedens behov. Abonnement kan inkluderer ledersparring, individulle samtaler, førstehjælps værktøjskasse, spotte stress værktøjet, lægekonsulent ordning og fremmøde i virksomheden.

Medica Pro kan hjælpe med

Vores koncept giver medarbejdere et større overskud og bedre balance mellem arbejdsliv og fritid, der skabes en positiv effektivitet og medarbejderen bliver innovativ og styrkes. Det kan både ses og måles, også på bundlinjen.

Vi hjælper virksomheden med stressforebyggelse.

Vi uddanner Jeres personale, så I står stærkere i udfordringer både personlige og erhvervsmæssige.

Vi hjælper virksomheden med at opdage stress og anden sygdom hos medarbejderen, i tide, hvilket er helt afgørende for behandlingseffekten.

Vi giver ledelsen og medarbejderen mulighed for løbende sparring/ behandling og vejledning ved læge, psykolog og terapeut

KONCEPTET SKABER TRIVSEL, MINDRE SYGEFRAVÆR OG FOREBYGGER STRESS PÅ ARBEJDSPLADSEN.

VI HAR SKABT BEDRE TRIVSEL FOR FØLGENDE VIRKSOMHEDER: