Kurser og Stressmentor-uddannelse.

Ledelseskursus. Medarbejderkursus. Medica Life plan. Nyansættelseskursus.

Stressmentor uddannelsen

Stressmentor uddannelsen

Til virksomheden der ønsker at prioritere en indsats overfor det psykiske arbejdsmiljø og håndteringen af stress, samt skabe en arbejdsplads hvor tillid, samarbejde og udvikling er i højsædet.

Når man afhjælper og spotter stresssymptomer tidligt, undgår man udviklingen til alvorlig stress og bringer sygefraværet ned samt bedre trivslen blandt medarbejderne.

 

Vores uddannelse bevirker Jeres medarbejder opnår:

  • Kendskab til stress, og udviklingen af stresstilstanden. Ændret mindset.
  • Årsagerne til stress: personligt, i arbejdet, tanke og følelses-mæssigt.
  • Hvordan man spotter stress
  • Håndtering af stresstilstanden udfra vores forskningsmæssige viden.
  • Viden om kulturændring, fejlkultur og psykologisk sikkerhed.
 
 

Medarbejderen bliver istand til at vejlede kollegaer om brugen af:

  • Førstehjælps værktøjskassen
  • Identificere stressorer
  • Genskabe energibalancen
  • Afhjælpe stresssymptomer med at genskabe kontakten til kroppen
  • Handleplaner, struktur og opfølgning.
 
 

 

Der er mulighed for at bestille et fuldt arrangement på fx. 5 timer. I en workshop inddrages deltagerne og arbejder i mindre grupper med relevante aftalte problemstillinger.

Dette medvirker til at skabe mere overblik, ro og omstillingsparathed i en virksomhed som fx. står overfor en forandringsproces eller ønsker optimering af arbejdsgange.

Det styrker samarbejdet positivt i virksomheden, når Medica Pro StressCenter hjælper med faciliteringen af de ønskede mål.

KONCEPTET SKABER TRIVSEL, MINDRE SYGEFRAVÆR OG FOREBYGGER STRESS PÅ ARBEJDSPLADSEN.

VI HAR SKABT BEDRE TRIVSEL FOR FØLGENDE VIRKSOMHEDER: