fbpx

Ledelseskursus - Medarbejderkursus - Nyansættelseskursus - Medica Life plan

Stressmentor uddannelsen

Stressmentor uddannelsen

Til virksomheden, der ønsker at prioritere en indsats overfor det psykiske arbejdsmiljø, håndteringen af stress samt skabe en arbejdsplads, hvor tillid, samarbejde og udvikling er i højsædet.

Når man afhjælper og opdager symptomer på stress tidligt, undgår man at tilstanden udvikler sig til alvorlig stress, derved nedbringer man sygefraværet og skaber bedre trivslen blandt medarbejderne.

Vores uddannelse hjælper jeres medarbejder med at opnå:

  • Årsagerne til stress
  • Håndtering af en stress tilstanden
  • Læren om, hvordan man opdager stress
  • Kendskab til stress og udviklingen af stress tilstanden
  • Viden om kulturændring, fejlkultur og psykologisk sikkerhed

 

I virksomheden kan I vejlede hinanden i: 

  • Førstehjælps værktøjskassen
  • Handleplaner, struktur og opfølgning
  • Identificering af symptomer på stress
  • Hvordan man genskaber sin energibalance
  • At afhjælpe symptomerne på stress ved at genskabe kontakten til sin krop
 
 

Der er mulighed for at bestille et fuldt arrangement på fx fem timer. I en workshop inddrages deltagerne, hvor de arbejder i mindre grupper med relevante problemstillinger. Dette medvirker til at skabe overblik, ro og omstillingsparathed i en virksomhed som fx står overfor en forandringsproces eller ønsker optimering af arbejdsgange.

Slutteligt styrker det samarbejdet positivt i virksomheden, når Medica Pro StressCenter hjælper med faciliteringen af de ønskede mål.

KONCEPTET SKABER TRIVSEL, MINDRE SYGEFRAVÆR OG FOREBYGGER STRESS PÅ ARBEJDSPLADSEN.

VI HAR SKABT BEDRE TRIVSEL FOR FØLGENDE VIRKSOMHEDER: