Workshops og foredrag

Forebyggelse af stress og anden sygdom er vigtigt i virksomheder og privatlivet.
Medica Pro StressCenter tilbyder foredrag og workshop. Foredrag om stress, der informeres om de begyndende stresssymptomer, råd og redskaber til håndtering, orienterer om vigtigheden af en tidlig indsats.

Workshop er mere praktisk orienteret end et foredrag. I får den samme viden som ved et foredrag, foruden at vi arbejder konstruktivt med aktuelle stressproblemstillinger i virksomheden.

Der arbejdes med tingene, hvilket giver en større indsigt og ikke mindst proaktive løsninger til at fjerne noget af dagligdagens stress.

overblik, ro og omstillingsparathed

Der er mulighed for at bestille et fuldt arrangement på fx. 5 timer. I en workshop inddrages deltagerne og arbejder i mindre grupper med relevante aftalte problemstillinger.

Dette medvirker til at skabe mere overblik, ro og omstillingsparathed i en virksomhed som fx. står overfor en forandringsproces eller ønsker optimering af arbejdsgange.

Det styrker samarbejdet positivt i virksomheden, når Medica Pro StressCenter hjælper med faciliteringen af de ønskede mål.

Firmaer vi har hjulpet