Forebyggelse der skaber bæredygtige medarbejdere

unik Kombinationen af digital og  personlig  forebyggelsesstrategi sikrer bedre bundlinje

• minimerer endagsfravær og undgå SYGEMELDINGER

• målbar Større arbejdsglæde og positiv effektivitet

 

VI SIKRER EN RESULTATSKABENDE FOREBYGGELSE I HELE VÆRDIKÆDEN

Forebyggelse af stress, er den altafgørende faktor for, at vi målbart kan skabe større arbejdsglæde og sikre Jer en bedre bundlinje ved at minimere sygefravær og øge den positive effektivitet i hele værdikæden.

Forebyggelse kræver en strategi der kan implementeres på alle relevante plan, en strategi der kan måles og som alle er tryg ved og som giver mening for den enkelte. 

Forebyggelse skal være et fælles projekt som man har lyst til at forpligte sig til, fordi man ønsker vækst, værdiskabende relationer og de bedste kundeoplevelser.

 

 • Evidensbaseret forebyggelse, vejledning og coaching til målet.
 • 24/7 tilgængelighed.
 • Diskret løsning der sikrer rettidig hjælp.
 • Trivselsmålinger der kan individualiseres
 • En kontaktperson – Dialog med hele arbejdspladsen
 • Support, tidsplan og styring gennem hele processen. 
 • Ledersparring 
 • Hotline til personlige udfordringer
 • Tværfagligt team der sikrer jer specialistviden
 • Vurdering ved læge, online og fysisk med blodprøver og helbredstjek – sikrer sunde medarbejdere i trivsel

VIL DU HØRE MERE OM, HVORDAN VI KAN HJÆLPE?

digital mentale sundhedsordning

Den digitale forebyggelse hjælper virksomheder med at fastholde deres medarbejdere, minimere sygefraværet og undgå stresssygemeldinger.

Det forebyggende arbejde med trivslen supporteres med vores digitale løsning.  I appen kan medarbejderen og lederen fx få hjælp og vejledning samt arbejde i vores evidensbaserede selvhjælpsprogrammer, således presset ikke udvikler sig til alvorlig stress.

Står virksomheden overfor, eller er i gang med den bæredygtige omstilling, kan vores digitale værktøj understøtte den sociale bæredygtighed. 

Vi har selvfølgelig stadigvæk vores landsdækkende netværk af behandlere, fordi styrken i konceptet er tværfagligheden, behandlingskombinationen, tilgængeligheden og det lægefaglige.

VI sikrer den bedste lægefaglige hjælp til stress 

Alt for ofte hører vi, at mennesker, der er stressede, ikke får den korrekte behandling, og at der ikke stilles spørgsmål før en behandling påbegyndes. Ligeledes ser vi også, at mange går alt for lang tid, inden man får taget hånd om stress.

Dette resulterer typisk i lange sygemeldinger – i nogle tilfælde forløb på 6-12 måneder.

Vi mener ikke måden stress håndteres på i dag er god nok – hverken for virksomheden eller medarbejderen.
Vi har derfor specialiseret os i at hjælpe tidligt og sikre et hurtigt og professionelt behandlingsforløb.

 • 95 % behandlingseffekt altid i et tværfagligt samarbejde mellem læge, psykolog, erhvervspsykolog og stressspecialistuddannede psykoterapeuter MPF.
 • Evidensbaseret vejledning, terapi og coaching til målet.
 • KORT ventetid – Vi tilbyder altid 1. samtale hurtigt – Stress skal behandles hurtigt.
 • Tilbage på arbejde indenfor 4-6 uger.
 • Sygemeldingsvurdering og styring af tilbagevendingsprocessen til arbejdspladsen – så bliver den kortest mulig.
 • Lægebehandlig, udredning, medicinsk behandling, recepter m.m.
 • Dialog med arbejdspladsen hele vejen igennem forløbet, giver sikkerhed og tryghed for hele virksomheden.

 

Vi ved hvad der skal til, når virksomheden vil:

Fastholde sine medarbejdere.

Fremstå som en bæredygtig arbejdsplads.

Prioritere deres økonomiske ressourcer.

Undgå menneskelige belastninger.

Være proaktive.

Hjælpe stressramte medarbejdere til at komme styrket, hurtigt og positivt igennem en stresset periode.

Opnå en langtidseffekt af stressbehandlingen og få medarbejdere der trives.

 

Derfor har vi samlet alle ressourcerne “in house” og tilbyder:  

Al trivsel og stresshåndtering samlet ET sted.

Vi rådgiver samt er udførende på forebyggelsestrategi, trivselsundersøgelser, stresspolitik, lægefaglige udredning & behandlinger. 

 

Vi hjælper både før, under og i efterforløbet – fordi stress rammer forskelligt, på alle niveauer og behandlingen skal individualiseres.

KONCEPTET der sKABER TRIVSEL, MINDRE SYGEFRAVÆR OG
FOREBYGGER STRESS PÅ ARBEJDSPLADSEN.

NYT SAMARBEJDE VIL HJÆLPE FLERE

Medica Pro har indgået samarbejde med pensions- og forsikringsmæglervirksomheden Söderberg & Partners, hvilket betyder, at deres kunder nu også kan få gavn af vores unikke koncept inden for stressbehandling.

Udtalelser

Når viden, tillid og mål er vigtigt for dig!

Medica Pro behandler det hele menneske – derved opnås en sikker langtidseffekt af behandlingen og en styrket medarbejder.

 

Vi håndterer selvfølgelig alle tænkelige årsager til stress:

– de bevidste og de ubevidste.

– de personlige og relationelle.

– de tanke og følelsesmæssige.

– de erhvervsmæssige.

Vi går i dialog, informerer og vejleder ledelsen på arbejdspladsen.

Vores behandling er unik og evidensbaseret, så vi ved det virker.

Vores klienter tilbydes en grundig udredning og behandling fra dag 1, derved sikrer vi en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen indenfor 4-6 uger.

Vores digitale koncept understøtter vores personlige behandling, derved øges effektiviteten af behandlingen markant.

Se vores afdelinger her.