fbpx

EN ERHVERVSRETTET SAAS-LØSNING 

DER OPSPORER MENTALE RISICI OG SIKRER RETTIDIG BEHANDLING.

 

RESULTAT: MEDARBEJDERTRIVSEL OG UNDGÅ STRESS !

Unik software-løsning og koncept til arbejdspladser

Vores software sikrer virksomheder bedre trivsel og forhindrer stress.

Softvaren forener digital evidensbaseret forebyggelse og proaktiv behandling til alle tilstande af mistrivsel. 

Vi er dedikerede til at hjælpe virksomhedens ansatte, således de opnår motivation, arbejdsglæde og  psykologiske sikkerhed.

Mette Molberg, Speciallæge og ekspert i trivsel på arbejdspladsen samt forebyggelse og behandling af stress, har udviklet konceptet.

Vi hjælper virksomheder med at skabe en sund, produktiv og bæredygtig arbejdsplads Vi leverer data til ESG og udfører digitale trivselsmålinger. 

Det digitale koncept hjælper rettidigt med at opspore mistrivsel, tilbyder differentierede behandlinger, er behovsorienteret og effektivt samtidig med det stadig er individuelt tilpasset og personligt.

Samtidig med digitale løsninger tilbyder vi også professionel personlige behandling, der sikrer tilbagevenden indenfor 6-8 uger. Den omfatter grundig lægelig samt psykologisk udredning, flere test, blodprøver og selvudviklingsværktøjer. Vi har set, hvordan dette koncept har hjulpet mange klienter (+ 5000 sessioner), med at overvinde stress og forbedre deres livskvalitet.

Vi forstår, at stress kan have alvorlige konsekvenser for medarbejdernes sundhed og virksomhedernes bundlinje, hvorfor det er vores passion at hjælpe disse med at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og performer bedre. 

Unikt og forskningsbaseret stressbehandlingskoncept,
der viser en succesrate
hos medarbejdere på

95%

Individualiseret intensiv behandling,
der styrker din medarbejders
trivsel og sikrer tilbagevenden
på arbejdspladsen inden for

6-8 uger

Vores beregninger viser,
at en leder, der vælger et
forløb hos Medica Pro, kan
spare virksomheden op til

500.000 kr

Stress håndtering til ledere og medarbejdere

Trivselsmålinger

Leder coaching

SaaS-løsning

Forebyggelse af stress

Blended Care

10 udfordringer som Medica Pro kan hjælpe dig med

Kom styrket, hurtigt og positivt tilbage fra en periode med stress

Vi er specialister i at hjælpe virksomheder med at fastholde deres medarbejdere, fremstå som bæredygtige arbejdspladser og prioritere deres økonomiske ressourcer på en måde, der undgår menneskelige belastninger. Vi er proaktive i vores tilgang og vi tilbyder hjælp til stressramte medarbejdere, så de kan komme styrket, hurtigt og positivt gennem en periode med stress.

Vores unikke samt evidensbaserede koncept er designet til at skabe trivsel, mindske sygefravær og forebygge stress. Vi samarbejder med ledelsen i virksomheden, skaber en åben dialog samt vejleder om håndtering af den stress ramte medarbejder både før, under og i processen tilbage til arbejdspladsen. Vores digitale koncept øger effektiviteten af behandlingen markant.