NADA-akupunktur

NADA-AKUPUNKTUR ER AKUPUNKTUR I ØRERNE.

NADA-metoden er kendt over det meste af verden og bruges på blandt andet hospitaler og behandlingsinstitutioner. NADA-akupunktur er en metode, der fremmer balancen mellem krop og psyke og skaber en indre ro, hvilket mange kan have gavn af i en stresset og forjaget hverdag.

NADA bliver anvendt mange steder i det offentlig behandlingssystem i Danmark, og er ofte anvendt som et supplement til anden behandling. Imidlertid kan NADA, isoleret set, også benyttes til at styrke den indre balance og modvirke stress og anspændthed.

NADA står for ‘National Acupunkture Detoxfication association’.

Billed af et øre hvor der er sat små Nada nåle i 5 punkter.

NADA-ØREAKUPUNKTUR ER SÆRLIG EFFEKTIV VED:

  • stress
  • anspændthed
  • søvnbesvær
  • angst
  • depression
  • følsomhed (sensitiv)
  • fysisk og psykisk uro
  • aggression
  • tankemylder
  • udbrændthed

 

NADA-akupunktur kan med fordel indgå som en del af stressbehandlingen.
Alle kan tåle NADA-akupunktur, og behandlingen kan også anvendes til gravide. NADA-akupunktur har ikke nogen uheldig indvirkning på medicinsk behandling, men har derimod vist sig at være et godt supplement til anden behandling.

 

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN

Ved behandlingen får du sat 3-5 nåle i hvert øre. Nålene er tynde, sterile engangsnåle, som altid kasseres efter brug. Nålene skal helst sidde i ørerne i minimum 30-45 minutter, og der sker intet ved, at de sidder der i længere tid. For at opnå fuld effekt skal du sidde stille og afslappet, mens du har nålene i.
Når vi sætter nålene i, kan du mærke et lille stik, som straks forsvinder. Derefter er behandlingen smertefri.
Nålene kan løsne sig i løbet af behandlingen, og det sker, at enkelte nåle falder ud.
Behandlingen med nåle kan evt. suppleres med magnetkugler, som er små kugler, med plaster på bagsiden. Disse kugler kan man, i modsætning til nålene, gå rundt med indtil de selv falder af.

 

SÅDAN KAN BEHANDLINGEN FØLES

Under behandlingen føler de fleste sig afslappede, og nogle falder i søvn. Nogle får kuldefornemmelser eller snurren i øret eller dele af kroppen. Det er helt normale reaktioner. Mange oplever en umiddelbar stresslindring og føler sig velbefindende. Du kan som regel mærke effekten af akupunkturen i mindst 24 timer.
Selvom man har søvnproblemer, kan behandlingen godt gives om formiddagen.
Efter nogle behandlinger vil den afslappende effekt ikke være så markant. Det er ikke et tegn på, at akupunkturen ikke virker – snarere tværtimod.

 

ANTAL BEHANDLINGER

Det er individuelt, hvor mange behandlinger, man har brug for. Man kan få NADA-akupunktur hver dag, og behandlingen kan ikke overdoseres.